“Quality is doing it right when no one is looking…”
~ Henry Ford

Projecten

Het project portfolio is divers maar focust vooral op de (Rijks)overheid. Europa en ervaring met (grote) internationale omgevingen lopen er als een rode draad doorheen.

 • Ervaring:
  • Expertise in strategic planning, programma/project start up, stakeholder management en marketing
  • Ervaren Testmanager
  • Ervaren in pan-Europe projecten en samenwerking
 • Domeinen:
  • e-Government
  • Sociale Zekerheid (Europees)
  • Openbare orde en veiligheid

GKV-Spitzenverband/ DVKA

Voorbereidingen voor de implementatie van de EESSI infrastructuur en de imbedding ervan in de staande infrastructuur.

Pilot eDelivery (ESENS – EU Project)

Ontwikkeling van NL eDelivery gateway is voor Nederland onderdeel van het nationale toegangspunt voor Europese en grensoverschrijdende transacties. Het is een betrouwbaar en gestandaardiseerde platform van en naar Europese partners binnen de overheid.

SAFE Consortium – Project TESTit

SAFE-jaar 2016 (jaar 3)
Dit jaar is de focus vooral op de hertest van Pilot Build 2 (Q1 2016) en het test traject van Pilot Build 3. Deze build is de laatste versie alvorens er een zogenaamde Productie Rijpe Versie. Deze is gepland voor Q2 - 2017 voor implementatie bij de Sociale Zekerheidsinstituten in de Europese lidstaten.

SAFE Consortium – Project TESTit

SAFE-jaar 2015 (jaar 2).
In nauwe samenwerking met het EESSI- project, het is de taak van SAFE TESTit om Pilot Build 1 en Pilot Build 2 van het EESSI–systeem gestructureerd te testen.

SAFE Consortium – Project TESTit

SAFE-jaar 2014 (jaar 1).
Samen met de SVB, neemt RINIS deel aan een “Framework Partnership Agreement”. Een pan-Europees Programma, genaamd SAFE (Social Agencies for Future Europe), waarin verschillende lidstaten deelnemen. Taakstelling van SAFE is het ontwikkelen van oplossingen voor informatie-uitwisseling in de Sociale Zekerheid.

Project Migratie CZV (thans ZINL)

CVZ is in 2011 toegetreden als deelnemer van Stichting RINIS. Dit houdt in alle gegevensstromen die CVZ via Vektis uitwisselde met haar ketenpartners (o.a. SVB, UWV en CJIB), nu via een eigen infrastructuur gaan lopen.