Het streven naar perfectie vraagt om een interessante landkaart.

Over Trinium Advies

Mensen zijn de belangrijkste asset in het (project)team. Immers, “projecten werken niet, mensen werken…!”

Onze expertise ligt op het snijvlak van business en informatisering met een goed gevoel voor ICT:
Expertise in programma/project start up, stakeholder management en (project)marketing, Ervaren Testmanager, Ervaren in pan-Europese (test)projecten en samenwerking.

Business domeinen:
Sociale Zekerheid, Openbare Orde en Veiligheid en e-Government

Waar staan we voor…

Visie

De gedachte is dat structuur noodzakelijk is (opgelegd) en de methode vooral een handelwijze (keuze) om het doel te bereiken. Door doelstellingen te definiëren en vervolgens de verankering te zoeken in de structuur wordt de werkwijze bepaald. Dat betekent concreet dat we na het meetbare doel de drie elementen zoeken die er voor moeten zorgen dat die doelstellingen gehaald worden. De keuze van een methode kan worden afgestemd op de identiteit van de organisatie of op de doelstelling. Door het hanteren van deze uitgangspunten zal er een op maat gesneden traject kunnen worden ingericht. Omdat de methode wordt afgestemd op de organisatie zal eenieder deze omarmen en zal de kans op succes worden vergroot.

Waar gaan we voor….

Missie

Het combineren van kwaliteit en creativiteit is nodig om in deze snel veranderende wereld bij te blijven. Met kwaliteit garanderen we stabiliteit, concrete en meetbare afspraken waaraan een resultaat moet voldoen. Met creativiteit streven we naar originaliteit om binnen de bandbreedte van de eisen te komen tot een resultaat dat ons en de klant onderscheidt van de rest. Te strak gestelde kaders creëert de schijnveiligheid van controle. Ook zal dit het fenomeen in de hand werken dat mensen zich achter die strakke regelgeving gaan verschuilen om zich zodoende van hun verantwoordelijkheden te onttrekken; of toch in ieder geval niet aangesproken te worden op afwijkingen. Zoek precies zoveel structuur zodat er genoeg beweegruimte is om de doelen op de eigen eigenwijze wijze te behalen.

“Quality is not an act, it’s a habit…”

Achtergrond

In 2010 ben ik Trinium Advies gestart om deze drie kenwaarden in projecten en verandertrajecten nog nadrukkelijker te kunnen inzetten. Ik vind het belangrijk dat in snel veranderende, dynamische omgevingen het menselijke aspect niet uit het oog wordt verloren. Vaak leidt de (noodzakelijke) prestatiedrang en tijdsdruk tot gespannen situaties.
Dit kan het uiteindelijke doel en het (tijdig en volledig) halen daarvan in gevaar brengen. Dat neemt niet weg dat dergelijke situaties om een soortgelijke daadkracht vragen. Met een niet aflatende inzet tracht Trinium Advies te streven naar het hoogst haalbare. Met zaken als inlevingsvermogen, humor en passie proberen we het maximale uit mensen te halen, om zo de gestelde doelen te bereiken. Verder is Trinium Advies maatschappelijk betrokken. Ervaring in de markt van de (rijks)Overheid en in het bijzonder de Openbare Orde en Veiligheidssector heeft de basis gelegd voor een zekere affiniteit met deze domeinen. Dat zijn dan ook de doelmarkten voor Trinium Advies. Wij leveren teamspelers die blij worden als mensen door onze invloed boven zichzelf uitstijgen en daarmee doelen gehaald worden.